Instalacje hydrantowe

Instalacje hydrantowe

 

Instalacje hydrantowe są to stałe instalacje gaśnicze które zapewniają możliwość szybkiej i skutecznej akcji na wypadek wybuchu pożaru.

Instalacje hydrantowe zewnętrzne służą do prowadzenia akcji gaśniczej w terenie otwartym, natomiast instalacje hydrantowe wewnętrzne obejmują swoim zasięgiem obiekty i pomieszczenia od wewnątrz.

Zarówno hydranty wewnętrzne jak  i zewnętrzne umożliwiają efektywne zwalczanie pożaru dzięki stałemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Dostęp wody zapewniają zbiorniki wodne, instalacje wodociągowe, pompy zasilające oraz szafki hydrantowe z wężami, a także z zaworami hydrantowymi.

Posted on 1 maja, 2014 in Instalacje hydrantowe

Share the Story

About the Author

Back to Top