Author Archive:

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe to stałe instalacje gaśnicze gdzie jako środek gaśniczy wykorzystywana jest woda lub woda z domieszką środka pianotwórczego. Podstawowymi elementami instalacji zraszaczowej są: odpowiedni zapas wody, pompa elektryczna lub Diesla, stanowisko kontrolno-alarmowe (elektrozawór), rurociągi doprowadzające i rozprowadzające, dysze zraszaczowe oraz system sygnalizacji i wykrywania pożaru. Zasada działania polega na wykorzystaniu systemu detekcji pożaru który za pomocą centrali pożarowej wysterowuje…

Read More →

Instalacje gazowe

Gazowe systemy gaśnicze wykorzystuje się do gaszenia maszyn, serwerowni, pomieszczeń elektrycznych i innych obiektów o dużej wartości. Zaletą gazowych systemów gaśniczych jest wysoka skuteczność i możliwość szybkiego wznowienia pracy chronionego obiektu bez konieczności jego czyszczenia. W instalacjach gazowych wykorzystywane są min. : CO2, Argon, FM200, NOVEC 1230.

Instalacja pianowa

W przypadku gaszenia substancji takich jak oleje, alkohole, substancje chemiczne, benzyny, lakiery itp. Stosuje się instalacje pianowe które charakteryzują się wysoką skutecznością gaszenia, ponieważ pokrywają wcześniej zaprogramowany obszar, warstwą piany. Piana powstaje w skutek wymieszania środka pianotwórczego AFFF lub AR-AFFF i wody. Odpowiednia grubość warstwy piany odcina dopływ powietrza  i obniża temperaturę gaszonej substancji. Głównymi…

Read More →

System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)

System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru pozwala wykryć pożar we wczesnym stadium jego rozwoju. Informacje o pożarze SAP przekazuje do miejsca stałego dozoru, centralki pożarowej lub bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.W obiektach gdzie został zamontowany System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru zainstalowane są automatyczne czujki pożarowe i ręczny ostrzegawczy przycisk pożarowy (tzw. ROP-y). Urządzenia te są podłączone…

Read More →

Instalacje hydrantowe

  Instalacje hydrantowe są to stałe instalacje gaśnicze które zapewniają możliwość szybkiej i skutecznej akcji na wypadek wybuchu pożaru. Instalacje hydrantowe zewnętrzne służą do prowadzenia akcji gaśniczej w terenie otwartym, natomiast instalacje hydrantowe wewnętrzne obejmują swoim zasięgiem obiekty i pomieszczenia od wewnątrz. Zarówno hydranty wewnętrzne jak  i zewnętrzne umożliwiają efektywne zwalczanie pożaru dzięki stałemu dostępowi…

Read More →

Koncepcje i audyty instalacji ppoż

Back to Top