System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)

Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru (SAP)

System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru pozwala wykryć pożar we wczesnym stadium jego rozwoju. Informacje o pożarze SAP przekazuje do miejsca stałego dozoru, centralki pożarowej lub bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej.W obiektach gdzie został zamontowany System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru zainstalowane są automatyczne czujki pożarowe i ręczny ostrzegawczy przycisk pożarowy (tzw. ROP-y).

Urządzenia te są podłączone za pomocą przewodów do elektronicznej centrali pożarowej. Wykrycie pożaru przez automatyczną czujkę pożarową lub wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wysłanie komunikatu o pożarze do centrali pożarowej. Informacja o pożarze w budynku zostaje natomiast przekazana personelowi za pomocą sygnału akustycznego i optycznego, wysterowanego z centrali pożarowej.

Posted on 1 maja, 2014 in System sygnalizacji

Share the Story

About the Author

Back to Top