Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe to stałe instalacje gaśnicze gdzie jako środek gaśniczy wykorzystywana jest woda lub woda z domieszką środka pianotwórczego.

Podstawowymi elementami instalacji zraszaczowej są: odpowiedni zapas wody, pompa elektryczna lub Diesla, stanowisko kontrolno-alarmowe (elektrozawór), rurociągi doprowadzające i rozprowadzające, dysze zraszaczowe oraz system sygnalizacji i wykrywania pożaru.

Zasada działania polega na wykorzystaniu systemu detekcji pożaru który za pomocą centrali pożarowej wysterowuje elektrozawór, uruchamiając instalacje.

Posted on 1 maja, 2014 in Instalacje zraszaczowe

Share the Story

About the Author

Back to Top