Instalacje gazowe

Gazowe systemy gaśnicze wykorzystuje się do gaszenia maszyn, serwerowni, pomieszczeń elektrycznych i innych obiektów o dużej wartości.

Zaletą gazowych systemów gaśniczych jest wysoka skuteczność i możliwość szybkiego wznowienia pracy chronionego obiektu bez konieczności jego czyszczenia.

W instalacjach gazowych wykorzystywane są min. : CO2, Argon, FM200, NOVEC 1230.

Posted on 1 maja, 2014 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top