Instalacja pianowa

Instalacje pianowe

W przypadku gaszenia substancji takich jak oleje, alkohole, substancje chemiczne, benzyny, lakiery itp. Stosuje się instalacje pianowe które charakteryzują się wysoką skutecznością gaszenia, ponieważ pokrywają wcześniej zaprogramowany obszar, warstwą piany. Piana powstaje w skutek wymieszania środka pianotwórczego AFFF lub AR-AFFF i wody. Odpowiednia grubość warstwy piany odcina dopływ powietrza  i obniża temperaturę gaszonej substancji.

Głównymi urządzeniami instalacji pianowej są zbiorniki środka pianotwórczego, proporcjoner, działki wodno-pianowe lub generatory piany oraz tak jak w instalacji tryskaczowej system zasilania i podawania wody.

Posted on 1 maja, 2014 in Instalacja pianowa

Share the Story

About the Author

Back to Top